Hvad er Fair trade ?

FAIR IS FAIR

trade3.jpg

Hvad er fair trade? Fair trade er en alternativ måde at praktisere international samhandel på. Fair trade forudsætter, at både producenter, forhandlere og forbrugere handler ud fra en fælles forståelse, der handler om at fremme en bæredygtig udvikling i den tredje verdens lokalsamfund. En bæredygtig udvikling, der giver et større udbytte til producenter og arbejdere.

Formålet med fair trade er derfor:

 • at forbedre vilkårene for de dårligt stillede producenter på markedet
 • at fremme social lighed
 • at beskytte miljøet
 • at øge bevidstheden om de ulige handelsforhold mellem nord og syd
 • at påvirke offentligheden gennem kampagner.

sketches.jpgworking1.jpgmeeting.jpgdialog1.jpgthreads.jpg

11 grundlæggende principper for fair trade. Der er ved at gå så meget mode i fair trade, at mange virksomheder efterhånden bruger begreber som fair trade, bæredygtigt og etisk produktion som en del af deres markedsføring. Derfor er det vigtigt at have nogle grundlæggende retningslinjer, der sikrer, at de produkter, der bliver lanceret som fair trade, også er det – og ikke bare er en del af en smart markedsføringskampagne.

Når vi taler om fair trade følger vi derfor de 11 grundlæggende principper, der er enighed om blandt NGO’er og certificerede fair trade-producenter ( læs evt. mere på Fairtrade.dk eller på Fair Trade Association ) :

 1. Respekt og omtanke for mennesker og miljø.
 2. En fair betaling til producenter og andre handelspartnere. En fair pris skal sikre producenten en bedre betaling end den, der normalt opnås for tilsvarende arbejde/produkter på det lokale marked.
 3. Fremme ordentlige arbejdsforhold. Arbejdsmiljøet skal som minimum opfylde lokale betingelser og regler.
 4. Medbestemmelse. Producenter, frivillige og ansatte medarbejdere skal inddrages i de beslutningsprocesser, der vedrører dem.
 5. Beskyttelse og fremme af menneskerettigheder.
 6. Særlig opmærksomhed rettes mod at forbedre forholdene for specielt fattige og udsatte grupper inden for produktion og handel, fx kvinder og børn, samt oprindelige folk.
 7. Omtanke for miljø og bæredygtig udvikling inden for alle led i fair trade-kæden.
 8. Fremme af en bæredygtig udvikling ved at tilstræbe langsigtede og stabile handelsforbindelser.
 9. Prioritering af produkter, hvor så mange led af forarbejdningsprocessen som muligt er foregået i oprindelseslandet.
 10. Åbenhed og gennemsigtighed i alle led af organisationens opbygning og aktiviteter. Alle parter i fair trade-kæden er forpligtet til at give oplysninger videre til hinanden om deres produkter og markedsføringsmetoder, og om hvordan de opfylder fair trade-kriterierne.
 11. Forpligtelse til at bidrage til oplysning, uddannelse og kampagneaktiviteter.

Som pilotprojekt har vi prøvet kræfter med processerne, mulighederne og begrænsningerne gennem vores pilotprojekt i Kina. Og vores fremtidige projekter vil vi præsentere her på bloggen, efterhånden som de tager form.ftd-backblog.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s