SERVICES

FTD arbejder for organisationer, virksomheder og institutioner.
Uanset om opgaven er undervisning, design eller foredrag, arbejder vi altid med at udvikle et koncept, der er skræddersyet til hver enkelt opgave.
Vi mener, at helheden er vigtig. Vores konceptudvikling fokuserer på omfattende designløsninger. Vi arbejder helhedsorienteret,vi stiller en masse spørgsmål, genererer stærke ideer, udvikler scenarier, workshops, og omdanner dem til omfattende koncepter. Et koncept kan være enten strategisk eller kreativt, men det er altid baseret på forretningsmæssigt potentiale, og ønsket om at skille sig ud. Vi har en grundlæggende tro på, at alt kan udføres og løses på en bæredygtig måde.
  • FTD gennemfører Design og Udviklingsopgaver, med participatoriske designforløb, for firmaer der ønsker at starte Fair Trade eller anden etisk produktion.
  • FTD udvikler eller indgår i planlagt undervisning, foredrag og workshops, der omhandler Fair Trade, etisk eller bæredygtig produktion.

Kontakt os for eventuelle spørgsmål eller ideer om et samarbejde, eller en opgave.

FairTrade Designers work with:

Organisations, firms, institutions and maybe you? If the job is teaching, designing or giving a talk, we always do concept development.We believe that concepts are more powerful than individual products. Our concept development focuses on developing comprehensive concepts and design solutions that are tailored to each task. We work holistically. We ask a lot of questions, generate powerful ideas, develop scenarios, workshops and transform them into comprehensive concepts. A concept can be either strategic or creative, but it is always based on business potential, the desire to stand out and a fundamental belief in the sustainable way of doing things.

Do not hesitate to email us for any questions or ideas about a cooperation or a task.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s